صفحه ۵۱

«6»

پاسخ به پرسشی در مورد معاملات شرکتهای اینترنتی (گلدکوئست)

13841210

خدمت حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته

سلام علیکم

احتراما می‎خواستم نظر حضرتعالی در مورد فعالیت در شرکت کوئست اینترنشنال یا گلدکوئست را بدانم.

با تشکر
( بسمه تعالی)

[ گلدکوئست و لزوم احتیاط]

پس از سلام و تحیت - به طور کلی معاملات اینترنتی در صورتی که موضوع معامله اجناس حلال باشد و شرایط معامله رعایت شود اشکال ندارد، و گرفتن حق دلالی و واسطه گری نسبت به معاملات حلال نیز مانعی ندارد، ولی در رابطه با این قبیل معاملات که اخیرا به انحاء گوناگون رایج شده و ریشه آنها واضح و روشن نیست و دولت نیز نسبت به آنها حساسیت دارد بجاست برادران و خواهران با احتیاط عمل نمایند و خود را گرفتار آنها ننمایند.

13841210
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب