صفحه ۴۸۹

[ استفاده ابزاری از امام خمینی ]

اینکه این همه سر و صدا کنید و مردم را به راهپیمایی وادار کنید، اینها کارهای موقت است و پیداست که از اسم ایشان می‎خواهید استفاده ابزاری کنید. وگرنه اگر شما دلسوز ایشان بودید اصلا نباید عکس العمل نشان می‎دادید، این کار اشتباه است. البته ما معصوم نیستیم و اشتباه داریم اما باید مسئولین و بزرگان دقت کنند که از این گونه کارهای اشتباه انجام ندهند.

بالاخره آیت الله خمینی مرد بزرگی بودند اما معصوم نبودند و خود ایشان هم هیچگاه ادعای عصمت نکردند. بالاتر از ایشان حضرت علی (ع) با اینکه ما ایشان را معصوم می‎دانیم به مردم می‎فرماید: "از مشورت عادلانه و گفتار حق ابا نکنید و حرفتان را بزنید چون من ذاتا فوق خطا نیستم."

[ وعده امام و انقلاب، آزادی مردم بود نه آزادی دولت ]

بنابراین مردم باید آزاد باشند و حرفشان را بزنند. از اول انقلاب مرحوم امام می‎گفتند و ما هم به تبع ایشان می‎گفتیم: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی." آزادی یعنی مردم آزاد باشند، نه اینکه دولت آزاد باشد هر کاری دلش خواست انجام دهد اما مردم نتوانند حرفشان را بزنند.

ایشان در پایان فرمودند:

[ از حبس کردن و اعتراف گیری برگردید]

کار اشتباه را از هر کجا برگردید به نفع است. آمده اید انسانهای متدین و کسانی که در انقلاب بودند و قلمشان و سخنشان در راه انقلاب بود زندان کرده اید بعد می‎گویید باید تعهد بدهید، مصاحبه کنید.

ما روایات زیادی داریم که این مصاحبه ها ارزش ندارد.

ناوبری کتاب