صفحه ۴۸۶

آن شعارها و حتی تخریب اموال عمومی و ایجاد اغتشاش توسط آن عوامل برای مردم به اثبات رسیده است؛ وگرنه مردم در راهپیمایی چند میلیونی بعد از انتخابات در تهران هرگز شعار براندازی ندادند. اکنون نیز حاکمیت اگر اجازه راهپیمایی آزاد و مسالمت آمیز دهد، خواهید دید که توده مردم جز احقاق حقوق تضییع شده خود و جبران آنها و تأمین آزادی های مصرح در قانون اساسی و به طور کلی اصلاح نظام از آفتهایی که گرفتارش شده مطالبات دیگری نخواهد داشت.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

24 آذر 1388
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب