صفحه ۴۸۳

حجة الاسلام کروبی مردم را به سرمنزل مقصود می‎رساند؟ چرا که اعتقادی بر آن است که عدم توانایی در رهبری و پیشبرد خواسته های مردم توسط این دو، باعث ریزش و دخالت و سوء استفاده دشمنان واقعی می‎گردد.

پرسش 3 - نقش رسانه های غربی را در پیشبرد یا به انحراف کشاندن مسیر اصلی این جریان چه می‎بینید؟

توضیح : با کمی دقت در برنامه های شبکه های خبری بخصوص بی بی سی و صدای آمریکا متوجه کیسه هایی می‎گردیم که برای این جریان دوخته شده است، آن هم توسط کسانی که برخی از آنان عاملا و عالما و بالصراحة هدف خود را دشمنی با اصل مذهب بیان می‎دارند و اعتقاد به حکومت های ضد دینی یا حداقل بی تفاوت به دین دارند و جریانات اخیر و اعتراضات مردمی را در مسیر نیل به اهدافشان تعبیر می‎کنند.

پرسش 4 - در باب ولایت و ولایت مطلقه و آثار آن، که در پاسخهای پیشین جنابعالی آن را مشکلی در باب حقوق مردمی می‎دانید و شیوه صحیح اعمال ولایت در قانون توضیح بفرمایید.

پرسش 5 - اعتقاد برخی بر آن است که نظام نباید با معترضین درگیر شود. از سویی براندازانی که در اعتراضات مردمی به دنبال قلابهای خود هستند تا صیدی به نفع آنچه خود حکومت ضد دینی می‎نامند و آن را تنها راه نجات مردم معرفی می‎کنند به دست آورند که اینان به هر حال می‎بایست توسط نظام کنترل شوند. شیوه صحیح تمایز و تفکیک برخورد را بین مردم معترض معتقد و دشمنان ضد دینی چه می‎دانید؟

پرسش 6 - چنانچه مطالبی مد نظر حضرتعالی سوای این سؤالات می‎باشد لطفا بیان بفرمایید.

با عذرخواهی مجدد از تصدیع اوقات

مدیریت شبکه بزرگ اطلاع رسانی و نظرسنجی "نظر شما"
( بسمه تعالی)

با سلام و تحیت و تقدیر از پیگیری شما نسبت به مسائل جاری کشور

ناوبری کتاب