صفحه ۴۸۲

«113»

پاسخ به پرسش های پایگاه اطلاع رسانی و نظرسنجی "نظر شما"

1388924

سلام علی آل یاسین

با تشکر از محضر حضرتعالی به خاطر پاسخ به سؤالات پیشین و عرض عذرخواهی از تصدیع اوقات.

از آنجا که پایگاه بزرگ اطلاع رسانی و نظرسنجی "نظر شما" بر آن است تا طی یک سرفصل مشروح نسبت به ارائه آراء علمای عظام در باب شرایط موجود و راهکارهای همیشه روشن ایشان جماعت مسلمین را از وجود چنین راهکارها و اندیشه های کاربردی مطلع سازد و سپس اقدام به انتشار مؤثر آنها نموده و گامی در تبیین خطرات بلا ریب پیش رو بردارد، مجددا جسارت نموده و ضمن طرح سؤالات ذیل از آن پیر حوزه و رنجدیده زمانها تقاضا دارد چنانچه صلاح می‎دانند مشروحی در باب دغدغه های ایشان به عنوان کسی که پیش از انقلاب عظیم اسلامی و بعد از آن در جریان کم و کیف اوضاع بوده ارائه بفرمایند.

با کمال امتنان

پرسش 1 - انتظارات مردم را در جنبش اخیر چه می‎دانید؟

برخی مطرح می‎کنند که خواسته اصلی مردم براندازی است (من باب خستگی و بریدن از آنچه حکومت دینی به آنها ارائه کرده دانسته) و آن را القاء دشمنان می‎دانند؛ حال آن که دیگرانی هستند که معتقدند مردم با اصل نظام هیچ مشکلی ندارند و تنها خواستار بازگشت مسیر نظام به اصول و شعارهایی هستند که انقلاب بر مبنای آنها بنیانگذاری شد، و نظرهای دیگر.

پرسش 2 - آیا به نظر حضرتعالی هدایت این جریان توسط جناب مهندس موسوی و

ناوبری کتاب