صفحه ۴۷۷

هنگام خطاب قرار دادن، انسان و آدم را مورد خطاب قرار می‎دهد، این نمادی را هم که کانون مدافعان حقوق بشر خدمت شما ارائه داده اند، استوانه کوروش کبیر است که از نظر برخی مفسران همان ذوالقرنین است. در ابتدای آن اصول و منشوری را اعلام کرده که بر پایه آن انسان آزاد باشد، کسی بر او سلطه نداشته باشد، بردگی را از میان برداشت و سلطه را کلا نفی کرد مگر به انتخاب مردم که چه کسی را برگزینند، و این اختیار انسانی را به او یادآور شد. ولی متأسفانه در کشور ما خیلی از بایدها رعایت نمی شود. امیدواریم با توجه به نصایح بزرگانی چون حضرتعالی که راه را از گمراهی نشان می‎دهند، فردایی روشن در انتظار ملت ایران باشد. و همان را می‎گوییم که قرآن می‎فرماید: (ألیس الصبح بقریب) و این نوید خداوند در مورد مردم محقق خواهد شد."

پس از آن، بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر توسط سرکار خانم نرگس محمدی قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

"... کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1388 تندیس "تلاشگر حقوق بشر" را به حضرت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری تقدیم می‎دارد. ایشان در زمینه های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری های ناشی از آن، از حق و کرامت واقعی انسان دفاع کرده است.

مواضع فقهی ایشان در مورد حقوق شهروندی همه ایرانیان، تکیه و تأکید بر مشروعیت حکومت بر اساس آراء مردم و دفاع از حقوق مخالفان بر همگان روشن و آشکار است.

آنچه کانون را در تقدیم این جایزه به شخصیت برجسته و علمی آیت الله ترغیب نموده، مواضع عملی ایشان است. از جمله مخالفت با اعدام های بی رویه در سال های 1360 و 1367، مخالفت با سخت گیری حکومت علیه شهروندان و دفاع همه جانبه، شجاعانه و مقتدرانه ایشان از جنبش سبز مردم ایران.

کانون مدافعان حقوق بشر با تقدیر از تلاش های این عالم برجسته که سالها حصر و محرومیت و تحمل مرارت را برای ایشان به همراه داشته است، و با تبریک به ایشان برای نیک نامی جاودانه شان در نزد ملت ایران، با آرزوی سلامتی و تداوم راه پرارزش دفاع از حقوق انسانها، تندیس "تلاشگر حقوق بشر" را در 19 آذر ماه 1388 مصادف با 10 دسامبر 2009 و شصت و یکمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر تقدیم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری می‎کند."

ناوبری کتاب