صفحه ۴۷۴

نسبت به مظلومیت و خواسته های به حق خود معطوف داشته و در ارزیابی سیاسی، قدرت واقعی ملت را به جهانیان نشان دهد.

[ موانع و آسیب شناسی های جنبش سبز]

جواب 2 و 3 - از جمله عواملی که ممکن است مانع گسترش جنبش به حق مردم شود، یکی شعارهای انحرافی ساختارشکن و عکس العمل های نامناسبی است که به سوژه ای برای سرکوب مردم توسط جناح تندرو تبدیل خواهد شد. جنبشی که خواسته های منطقی و مشروع و قانونی دارد و می‎تواند آنها را به شکل مسالمت آمیز و معقول مطرح کند، نباید احیانا گرفتار رفتارهای عکس العملی در برابر خشونت ها و سرکوبگری ها شود و بسا شعارهایی را مطرح کند و یا واکنش هایی را از خود نشان دهد که در نهایت مطابق خواسته جناح تندرو حاکمیت و به نفع آنان باشد؛ و چه بسا این مسائل توسط ایادی آنان جهت انحراف نهضت به وجود می‎آید، چنانچه بارها مردم بعینه نیروهای آنها را در حال تخریب اماکن و اموال عمومی و شخصی دیده اند.

[ نباید در دستیابی به پیروزی شتاب کرد]

عامل دیگر، انتظار پیروزی زودرس و عجولانه است. جنبش مذکور نباید در رسیدن مردم به حقوق خود، عجله و بی حوصلگی نشان دهد. صبر بر شدائد و مصائب و مقاومت در راه حق و امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مقاومت برای احقاق حقوق، از آموزه های مهم دینی است که در قرآن و روایات روی آن تأکید فراوان شده است.

[ خطر تبدیل اختلافات تاکتیکی به اختلاف استراتژیک ]

عامل سوم، اختلاف سلیقه ها در روش احقاق حقوق و امر به معروف و نهی از منکر است که می‎تواند آسیب جدی به نهضت و حرکت مردم وارد نماید. در این

ناوبری کتاب