صفحه ۴۷۰

[ فلسفه تشکیل بسیج، بسیج در راه خدا نه راه شیطان ]

معظم له در توضیح این مرتبه نفس، ضمن اشاره به حوادث خشونت بار پس از انتخابات و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی و نظامی با مردم که گاه برخی نیروهای بسیج هم در آن شرکت داشته اند، این اعمال خشونت آمیز با معترضین را خلاف شرع و قانون دانسته و ضمن طرح پرسش هایی خطاب به کسانی که مردم را مورد ضرب و جرح قرار دادند، فلسفه تشکیل بسیج را بسیج در راه خدا دانستند نه بسیج در راه شیطان. و تمامی کسانی که به دست مأموران کتک خورده اند حتی اگر خراشی به بدن آنها وارد شده باشد را دارای دیه دانسته و فرمودند: زدن مردم به چه مجوزی ؟! آیا هر کس مرا قبول ندارد باید کتک بخورد؟!

[ چرا مردم را به جای طلب مشورت، می‎زنید؟]

حضرت امیر(ع) با اینکه معصوم بودند در خطبه 216 نهج البلاغه به مردم خطاب کرده و می‎فرماید: شما خود را باز ندارید از گفتار حق و مشورت عادلانه، من ذاتا فوق خطا نیستم مگر اینکه خدا مرا کفایت کند. حتی حضرت علی (ع) با این عظمت خود را ذاتا فوق خطا نمی داند. چرا مردم را کتک می‎زنید چون حرفتان را قبول ندارند؟

ایشان تمامی اعمال خشونت بار را گناه و تضییع حق مردم دانسته و فرمودند: ضاربان علاوه بر اینکه خلاف شرع انجام داده اند باید دیه هم بپردازند.

[ چرا برای دنیای دیگران جهنم می‎روید؟]

همچنین ایشان ضمن اشاره به اینکه برخی ها مردم را کتک زده اند برای اینکه به آنها یک احسنت بگویند فرمودند: نفس لوامه انسان را ملامت می‎کند که چرا برای دنیای دیگران جهنم می‎رویم ؟ آیا این بدبختی نیست که انسان برای دنیای دیگران به جهنم برود؟

ناوبری کتاب