صفحه ۴۶۵

چنین اعترافاتی شرعا و قانونا گناهکار و مجرم می‎باشند.

و در مورد اعدام جوانهای زیر 18 سال باید گفت:

[ امکان شرعی لغو اعدام زیر 18 سال ]

اولا - گرچه شرط تعلق قصاص بلوغ است، ولی شرط کافی نیست و چنانچه از قرائن و شواهد یا به دلیل معتبری معلوم شود فرد بالغ نه تنها قصد قتل نداشته است، بلکه هر چند به سبب کمی سن، تصور نمی کرده است عملش منجر به قتل شود و یا اعتقاد داشته است که در چنین مواردی قتل شرعا جایز و مشروع است، در این صورت قصاص منتفی می‎شود؛ بلکه به طور کلی حدود و قصاص در اثر شبهه ای که با طریق شرعی منتفی نباشد مطابق قاعده "درأ" ساقط می‎شود: "الحدود تدراء بالشبهات".

و ثانیا - هرگاه اجرای حدی از حدود الهی در شرایط خاصی مستلزم عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه باشد، حاکم شرع جامع الشرایط می‎تواند بلکه باید اجرای آن را متوقف نماید.

ان شاءالله موفق باشید.

1388813
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب