صفحه ۴۶

«3»

پاسخ به پرسشی در مورد واقعه تخریب حسینیه شریعت قم

13841130
( بسم الله الرحمن الرحیم)

حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری دامت برکاته

پس از سلام - خواهشمند است در صورت امکان نظر شریف خود را در مورد واقعه اخیر تخریب حسینیه شریعت قم و ضرب و جرح تعدادی از هموطنان در این واقعه را اعلام بفرمایید.

با سپاس و احترام فراوان
( بسمه تعالی)

[ محکومیت تخریب حسینیه و ضرب و شتم دراویش ]

پس از سلام و تحیت - متأسفانه پس از گذشت 27 سال از استقرار جمهوری اسلامی هنوز اعمال مخالف شرع و قانون از ناحیه متصدیان امور کشور انجام می‎شود، و با راه انداختن عده ای به نام مردم و ملت فجایع تندی اتفاق می‎افتد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، و طبعا این گونه اعمال موجب تضعیف نهادهای قانونی جمهوری اسلامی می‎گردد. و نسبت دادن این قبیل اعمال به مردم از مسؤولین مربوطه رفع مسؤولیت نمی کند. و با کمال تأسف همه این فجایع به نام اسلام و مذهب و روحانیت انجام می‎شود و قهرا نسل جوان را به اسلام و روحانیت بدبین می‎نمایند.

اسلام دین رحمت است و در آن حقوق همه مردم حتی اقلیت های دینی و اهل ذمه محترم است چه رسد به حقوق مسلمانان و شیعیان.

ناوبری کتاب