صفحه ۴۵۶

به کارگیری این گونه سلاح ها اگر تنها در برابر نظامیان متجاوز نباشد و مردم بیگناه - هر چند از نسل های آتی - را قربانی نماید، عقلا و شرعا جایز نیست. و با توجه به وسعت دامنه کشتار و تخریب سلاح های هسته ای، مصداق اهم و مهم بودن در مورد سؤال روشن نیست.

و در هر حال باید بشریت به ویژه مسلمانان که پیرو شریعت خاتم و پیامبر رحمة للعالمین هستند، در راه ممنوعیت قانونی و اجرایی چنین سلاح هایی برای هر کشوری با تضمین سازمانهای معتبر و معتمد بین المللی پیشگام گردند.

ان شاءالله موفق باشید.

1388722
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب