صفحه ۴۵۵

پاسخ آیت الله العظمی منتظری:

( بسمه تعالی)

جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور دامت برکاته

پس از سلام و تحیت؛

[ ممنوعیت شرعی سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری انرژی هسته ای در ساخت سلاح کشتار جمعی بلکه هر سلاح دیگری برای کشتن ]

ایمیل جنابعالی در مورد سؤال از حکم شرعی ساخت و نگهداری و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی واصل و ملاحظه شد. لازم است سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و به کارگیری انرژی هسته ای در فناوری تسلیحاتی و ساخت سلاح های کشتار جمعی از ناحیه همه کشورها ممنوع باشد و بشریت رفته رفته به این سمت و سو رود که نه تنها این گونه سلاح ها، بلکه حتی دیگر سلاح هایی را که برای کشتن افراد به کار می‎رود، در همه جهان ممنوع نماید.

و در فرضی که عملا هیچ کشوری از چنان سلاح هایی بهره مند نباشد، اگر کشوری خاص در جهت سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و به کارگیری انرژی هسته ای در فناوری تسلیحاتی و ساخت سلاح های کشتار جمعی گام بردارد، نه تنها مرتکب اسراف در ذخائر ملی خود شده بلکه موجب تهدید برای کشورهای دیگر و در نتیجه بی اعتمادی آنها گردیده و بسا موجب تیرگی روابط شود؛ و از این جهت نیز آسیب های دیگری را به کشور خود و نسل های آینده وارد نماید. و در این فرض عقلا و شرعا باید خود سردمداران آن کشور از هرگونه اقدام در جهت آن سلاح ها پرهیز کنند؛ و اگر نکردند، مردم از حاکمان خود بخواهند که از آن پرهیز کنند، و در صورت تخلف، دیگر کشورها از آنان به هر شکل ممکن ممانعت نمایند.

ناوبری کتاب