صفحه ۴۴۸

«104»

بیانات معظم له در درس اخلاق پیرامون مسائل روز

1388722
( بسمه تعالی)

آیت الله العظمی منتظری در جلسه درس اخلاق خود در ادامه تدریس "جامع السعادات" مرحوم نراقی به مناسبت بحث "قساوت قلب" ضمن اشاره به اینکه یکی از اخلاق های رذیله انسانها قساوت است به قسی القلب بودن برخی انسانها اشاره کردند که نسبت به کمبودها، گرفتاری ها و پایمال شدن حقوق مردم بی تفاوت هستند.

[ در جامعه صالح، نیروهای مسلح قساوت قلب ندارند، رحیم اند]

آیت الله منتظری ضمن اشاره به نیروهای مسلح چون: ارتش، سپاه و بسیج تصریح کردند: برخی ها خیال می‎کنند چون اسلحه دارند باید اعمال قدرت کرده و از قدرت و سلاح در هر کجا استفاده کنند. هر جامعه ای که می‎خواهد صالح باشد نیروهای مسلح آن باید افرادی باشند که قساوت قلب نداشته و دلسوز و رحیم باشند. نباید وضعیت به گونه ای باشد که سلاح به دست هر کسی بدهند، بلکه باید روی افرادی که در نیروهای مسلح استخدام می‎شوند کار کارشناسی و تخصصی انجام گیرد. و آموزش روان شناسی هم به آنان داده شود. افرادی که وارد نیروهای مسلح می‎شوند باید بررسی شود که تا چه حد به جان، مال و ناموس و حقوق شهروندی مردم اهمیت می‎دهند. اگر خدای نکرده استخدام شدگان روی حساب و کتاب جذب نشوند، از اسلحه و قدرتی که در پرتو آن به دست می‎آید سوء استفاده می‎شود.

ناوبری کتاب