صفحه ۴۴۷

و وحشت و جو پلیسی و بگیر و ببند منتقدان و پر کردن زندانها از اندیشمندان و آزادی خواهان و اجبار نمودن آنان به اعتراف و اقرار نسبت به امور خلاف واقع نمی توان حکومت نمود. در حکومتی که نخبگان منتقد و فعالان سیاسی در زندان و تحت فشار و محرومیت بوده و مداحان تملق گو و چاپلوسان، مورد تأیید و تکریم باشند، جامعه و مردم هرگز به فلاح و سعادت و رشد و ترقی راهی نخواهند یافت.

[ صبر در برابر آزمایش ها]

در ضمن آنچه را در شکوائیه خود در مورد فرزندان آورده اید، به عزیزتان بگویید یکی از اهداف آفرینش، امتحان افراد است که چه کسانی بهترین اعمال را دارند. خدای عزیز در آیه دوم سوره ملک می‎فرماید: (الذی خلق الموت والحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملا) یعنی خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا افراد آزمایش شوند که چه کسی بهتر عمل می‎کند. عده ای با ریاست و حاکمیت امتحان می‎شوند تا معلوم شود در عمل تا چه حد پایبند ارزش ها خواهند ماند؛ و اینکه آیا خود و مقامات دنیوی را فدای ارزش ها می‎نمایند و یا ارزش ها و اعتقادات را در خدمت مقامات و امیال چند روزه خود می‎خواهند؛ و همچنین عده ای با محرومیت و مظلومیت امتحان می‎شوند تا معلوم شود در راه انجام وظیفه و دفاع از حقوق خود و دیگران تا چه حد صبر و استقامت می‎کنند، که در این صورت طبق وعده الهی اجر بی حساب خواهند داشت؛ و یا اینکه مأیوس می‎شوند و صحنه را برای قدرت طلبان خالی می‎نمایند.

امیدوارم تا دیر نشده مسئولین ما به خود آیند و روش و شیوه خود را تغییر دهند و اشتباهات گذشته را جبران نموده و فاصله بین مردم و نظام را با اخلاق کریمه و تأسی به معصومین (ع) از بین ببرند.

توفیق شما را در انجام وظائف شرعی و ملی و همچنین صبر و پایداری شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم.

7 مهرماه 1388 - 9 شوال 1430
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب