صفحه ۴۴۳

وارد شد و این مردم برای و به امید آن که شاهد جامعه ای توحیدی و عدالت گستر باشند، مصائب را تحمل کردند، اما امروز شاهد شرایطی هستند که نه تنها عدالتی در میان نیست بلکه حرمت و کرامت انسانی مورد هجمه قرار گرفته و جان و آبروی انسان ها بی مقدار شده، تا جایی که هر کس به خود اجازه می‎دهد که حریم و حرمت و آبروی اشخاص را با ادعاهای واهی مخدوش سازد و به بازی گیرد و جان انسان ها بدون دلیل از آنها ستانده می‎شود؛

از آنجا که برخی مقدسات دینی به نام دین مورد هجمه قرار گرفته و بسیاری از منهیات مانند دروغ، تهمت، افترا و غلو در دین به راحتی اشاعه داده می‎شود آن هم توسط اداره کنندگان جامعه و رسانه ملی که نقش نخست در تربیت جامعه را دارد و به تعبیر امام خمینی (ره) یک دانشگاه است، و با در نظر داشتن این نکته که "الناس علی دین ملوکهم" دیر نیست اگر فرهنگ خدعه و نیرنگ و دروغ به رویه ای معمول در جامعه بدل شود و زحمات دینداران برای اصلاح جامعه عملا بی اثر بماند؛

ما جمعی از زنان مسلمان که کوشیده ایم دین و آموزه های آن را در جان خود نهادینه کنیم و مادران ما با شیره جانشان این آموزه ها را به ما منتقل کرده اند، به عنوان وظیفه بر خود فرض دانستیم تا آنچه را که برای حفظ قدرت و حکومت و بر اساس توهمات و ادعاهای واهی بر جامعه می‎گذرد و زنان مسلمان و فرزندان و همسرانشان را مورد بدترین و سخت ترین تهمت ها و افتراها و بی حرمتی ها قرار می‎دهد، بازگو کنیم و حجت را بر همه کسانی که فریاد مسلمانی را می‎شنوند تمام کنیم تا مبادا در مقابل این تعرضات و تضییقات ساکت باشند، به ویژه آن کسان که علمای دین ما باشند.

اول آنکه؛ ظاهرا در این زمانه باید مرتب اقرار کرد که ما مسلمانیم، ایرانی هستیم، دین و کشور و ملت خود را دوست داریم و برای پیروزی انقلاب اسلامی از سال ها قبل از انقلاب زحمات زیادی متحمل شده ایم، عزیزترین کسان خود را تقدیم این انقلاب کرده ایم و همچنان برای حفظ و بقای آن از هیچ فداکاری فروگذار نمی کنیم و به تعبیر امام خمینی (ره) نخواهیم گذاشت این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، آنانی که خود را وارث دروغین انقلاب می‎دانند و بر شاخه نشسته و بن می‎برند و این امری است که دیگر بر کسی پوشیده نیست.

دوم آنکه؛ برای جلوگیری از انحرافاتی که به نام دین و گفتمان امام و انقلاب صورت می‎گیرد اما نه ربطی به دین دارد و نه به انقلاب، به بازگو کردن انحرافات پیش آمده خواهیم پرداخت تا به این وسیله سهم خود را در حفظ دین و انقلاب و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام داده باشیم.

ناوبری کتاب