صفحه ۴۴

[ حق هسته ای ایران و تجاوز در پوشش حقوق بشر]

‏ روی دو موضوع، حمایت از حماس و فعالیت های هسته ای ایران، تمام جناح های ایران موافق هستند یا نه، و نظر خودتان چیست ؟

من از طرف دیگران نمی توانم اظهارنظر کنم، باید از خود آنان پرسید. البته حماس از باب اینکه دفاع از کشورشان می‎کنند، همگی به آنها حق می‎دهند. و انرژی هسته ای ایران اگر واقعا صلح آمیز باشد حق مشروع مردم ماست و دیگران حق ندارند ما را از آن منع کنند. آمریکایی که خودش بمب های اتمی درست کرده و در ناکازاکی و هیروشیما جنایت علیه بشریت انجام داده است حالا آمده به اسم دفاع از حقوق بشر جلو فن آوری صلح آمیز را می‎گیرد. آنها چنین حقی ندارند. متأسفانه این جور شده که به اسم حقوق بشر و به اسم دموکراسی ظلم و تعدی می‎شود. بارها این را گفته ام که کشورهای خاورمیانه گرفتار استعمار انگلستان بودند و آمریکا را فرشته آزادی می‎دانستند، اما آمریکا وقتی آمد در صحنه از انگلستان هم بدتر عمل کرد، و اینها همه به اسم دموکراسی و حقوق بشر ظلم می‎کنند.

‏ نظرتان راجع به اظهارات آقای مصباح یزدی و حرف های اخیر ایشان چیست ؟

من راجع به آقای مصباح یزدی قبلا گفته ام، قبل از انقلاب ما با ایشان جلسه ای داشتیم یازده نفره، که آقای مشکینی، آقای خامنه ای، برادر آقای خامنه ای، آقای ربانی شیرازی و دیگران عضو بودند. برای آن جلسه من و مرحوم ربانی شیرازی محاکمه شده و زندانی شدیم. بعدا آقای مصباح را دیگر کسی در انقلاب ندید. ایشان از صحنه های انقلاب به طور کلی کنار بودند. حالا ایشان آمده مطلبی می‎گوید که تقریبا اهانت به آیت الله خمینی هم هست، برای اینکه آیت الله خمینی می‎فرمودند: حکومت مال مردم است و همه کاره مردم هستند، جمهوری اسلامی می‎گفته نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. اما ایشان می‎گوید: آیت الله خمینی واقعا نظرش اینها

ناوبری کتاب