صفحه ۴۳

البته من این را بگویم - چون واقعیات را باید گفت -: چندین سال قبل من در اعلامیه نوشتم که فرض می‎کنیم شش میلیون یهودی در آلمان نازی و هلند و اتریش کشته شدند، چرا غرامتش را فلسطینی ها بدهند؟! آنها را نازی ها کشته اند ولی فلسطینی ها را آواره می‎کنند برای اینکه می‎خواهند برای اسرائیلی ها دولت درست کنند. فلسطینی ها چه گناهی کرده اند که حالا پنج میلیون فلسطینی آواره شوند و خانه و زندگیشان را یهودی ها که از جاهای دیگر جمع کردند بگیرند. آنها یهودی های فلسطینی نیستند.

ولی حالا باید چه کرد؟ بایستی یک انتخابات آزاد برگزار بشود؛ یهود، مسیحی و مسلمان طبق اکثریت یک دولتی آنجا تشکیل بدهند.

‏ شما در رابطه با اظهارات آقای احمدی نژاد که گفته اند باید اسرائیل را نابود کرد چه فکری می‎کنید؟

من نمی دانم آقای احمدی نژاد منظورشان چیست، بالاخره یهود را در فلسطین آورده اند، یهودی ها را که آنجا مستقر شده اند به دریا که نمی توانیم بریزیم. گرچه کار غلطی کردند و از آمریکا، اروپا و آفریقا و جاهای دیگر یهود را جمع آوری کردند، از همین اصفهان یهودی برده اند آنجا و خانه های فلسطینی ها را غصب کردند، اینکه ظلمی بزرگ شده کسی منکر نیست، اما در عین حال نمی توانیم بگوییم که حالا اینها را بریزید به دریا. در حال حاضر حقوق فلسطینی ها را باید تأمین کرد، و پنج میلیون فلسطینی آواره شده و آنها باید به حقوق خویش دست یابند.

متأسفانه آنها هر روز تحت فشار اسرائیل قرار می‎گیرند و باید جلو ظلم آنها گرفته شود. شما که دم از حقوق بشر می‎زنید آیا فلسطینی ها بشر نیستند؟! آنها حقوق داشتند و حقوقشان تضییع شده است. بنابراین اگر یک انتخابات آزاد در آنجا به طور کلی انجام بشود که یهود، مسلمان، مسیحی و همه اینها یک کشور مستقل داشته باشند و حاکمیتی بر طبق آراء اکثریت پا بگیرد، تقریبا با این کار می‎توان تا حدی جبران ظلمها را نمود.

ناوبری کتاب