صفحه ۴۲۸

«101»

پیام به مراجع عظام تقلید، علماء و حوزه های علمیه

1388622
( بسم الله الرحمن الرحیم)
عن رسول الله (ص): "اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه..."
(الکافی، ج 1، ص 54)

حضرات مراجع عظام تقلید و علمای اعلام قم، نجف، مشهد مقدس، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامی دامت برکاتهم

پس از سلام و تحیت، این جانب با توجه به شرایط جاری در کشور و مظالمی که هر روز شاهد آن هستیم و کارهای خلافی که به نام دین و مذهب تشیع انجام می‎شود شرعا خود را موظف می‎دانم از روی خیرخواهی و احساس خطر جدی نسبت به مصالح دین و کشور، و از باب (و ذکر فان الذکری تنفع المومنین) اموری را یادآور شوم:

[ هدف از انقلاب اسلامی تغییر رسم ها بود نه اسم ها]

1 - همه می‎دانیم که انقلاب ما یک انقلاب دینی و ارزشی بود و هدف اصلی از آن با تحمل آن همه مصیبت ها، سختی ها، تبعیدها، زندان ها و شکنجه ها، تنها تغییر اشخاص حقیقی حاکمیت و تغییر صوری در بعضی امور جزئی نبود؛ بلکه مقصود حاکمیتی بود که در تمام عرصه ها به عقائد، اخلاق و احکام شرع مبین پایبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد؛ و در پرتو آن حاکمیت، ایمان، مکارم اخلاق، عدالت و

ناوبری کتاب