صفحه ۴۲۵

«100»

دیدار دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

1388614

دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با آیت الله العظمی منتظری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا دو نفر از دانشجویان ضمن تشکر از معظم له عنوان کردند:

به مناسبت قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلی جدید دانشگاهها، این توفیق بود که امسال هم طبق معمول هر سال خدمت برسیم، با این تفاوت که معمولا در سالهای گذشته اول مهر فضا را بازتر می‎گذاشتند و فشارها علیه دانشجویان فعال کمتر بود، ولی امسال متأسفانه از همین حالا سخت گیریها را شروع کرده اند؛ و حتی تلاش داشتند که با مراجع معظم تقلید تماس گرفته نشود، ولی علیرغم میل آقایان این کار انجام شد و خدمت رسیدیم.

متأسفانه مسأله حمله وحشیانه به کوی دانشگاه هم فراموش شد و با اینکه از حمله سال 1378 بسیار فجیع تر و شدیدتر بود ولی در مقایسه با جریانات دیگر تحت الشعاع قرار گرفت.

به هر حال از جنابعالی تشکر می‎کنیم که در دفاع از حقوق مردم یک لحظه سکوت نکردید؛ و حقیقتا اگر آیندگان بخواهند قضاوت کنند که دینداران واقعی از حقوق مردم دفاع کردند، حتما اقدامات حضرتعالی در رابطه با حوادث اخیر مثال زدنی خواهد بود.

متأسفانه مسئولین امور کاری کرده اند که بسیاری از جوانان افسوس حکومت پهلوی را می‎خورند، و همان طور که فرموده اید از این حکومت نه جمهوری باقی مانده و نه اسلامی.

در این جمع ما، تعدادی از دانشجویان از تحصیل محروم شده و ستاره دار هستند، ولی همچنان به فعالیت های سیاسی و وظایفی که به عنوان یک دانشجو بر عهده دارند ادامه می‎دهند، و مراجعی که در برابر ضایع کردن حقوق مردم ایستادگی می‎کنند تکیه گاه ما جوانان هستند.

ناوبری کتاب