صفحه ۴۱۹

«97»

پیام در اعتراض به دادگاههای فرمایشی

1388513
( بسم الله الرحمن الرحیم)
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (سوره توبه، آیه 71)

[ اقرارگیری هایی که سالهاست رایج شده، غیرقانونی، جرم و از منکرات بزرگ است ]

با کمال تعجب و تأسف، مردم عزیز و زجرکشیده ما این روزها ناباورانه شاهد پخش غیر شرعی و غیر قانونی و غیر اخلاقی مصاحبه اسیران و عزیزان دربندشان می‎باشند؛ عزیزانی که بیش از چهل روز است محبوسند و از بین آنان تعدادی هم مظلومانه به شهادت رسیده اند. این جانب در پیام های قبلی یادآور شدم: این گونه اقرارها و اعتراف گیری ها که متأسفانه سالهاست در جمهوری اسلامی رائج شده و در زندان های غیر قانونی و در شرایط کاملا غیرعادی و با فریب و تهدید زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعیت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته می‎شود، به کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب می‎آید؛ و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود که مباشران و متصدیان و آمران آنها باید محاکمه و تعزیر شوند، و از طرفی هیچ محکمه صالحی نباید و نمی تواند کسی را بر اساس این گونه اعترافات و مصاحبه ها محکوم به حکمی نماید. از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت امیر(ع) فرمودند: "هر کس با

ناوبری کتاب