صفحه ۴۱۶

«96»

پاسخ به نامه جمعی از نخبگان و شخصیت های فرهنگی و سیاسی

138857
( بسم الله الرحمن الرحیم)

حضرات آقایان حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی کروبی و حجة الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی و مهندس میرحسین موسوی و سایر نخبگان و شخصیت های فرهنگی و سیاسی امضأکننده نامه مورخ 138853 دامت برکاتهم

پس از سلام و تحیت و آرزوی سلامتی و توفیق بیشتر برای شما عزیزانی که با احساس وظیفه شرعی و ملی گوشه ای از حوادث تلخ و مظالم جاری را متذکر شده بودید، یادآور می‎شوم:

این جانب نیز مانند شما آقایان از اوضاع جاری و بحرانی کنونی که در اثر ندانم کاری و بی تدبیری بعضی از مسئولین برای جمهوری اسلامی پیش آمده سخت نگرانم، و آنچه را وظیفه شرعی و ملی خود تشخیص می‎دادم در پیام ها و نوشته های قبلی تذکر داده ام و الان نیز متذکر می‎شوم که:

حاکمیت تاکنون چه نفعی از بحرانی که به وجود آورد برده است ؟ جز اینکه اکثریت قاطع مردم عزیز را ناراضی و خشمگین نموده و فاصله خود را با آنان بیش از پیش کرده و جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در دنیا ضعیف نمود و حساسیت و بدبینی بسیاری از مردم کشورهای دیگر و سازمانهای جهانی حقوق بشر را بیش از پیش برانگیخته است ؟

ناوبری کتاب