صفحه ۴۱

به کار می‎بریم ؟! شما به ایران می‎گویید اصلا نباید انرژی هسته ای داشته باشد ولی خودتان تهدید به استفاده از بمب هسته ای می‎کنید ! آیا این تناقض نیست ؟! این تهدیدها زمانش گذشته است. روزگاری دنیا دنیای استعمار بود، مدتی فرانسه استعمارگر بود، یک مدتی انگلستان، حالا هم آمریکا آمده است. حاکمان آمریکا هم باید بدانند این هم می‎گذرد.

[ ولایت فقیه انتخابی در برابر ولایت مطلقه ]

‏ بنده نظرتان را راجع به ولایت فقیه می‎خواهم بدانم، شما موافق با ولایت فقیه هستید یا مخالف ؟

من از جمله پایه گذاران نظریه ولایت فقیه بودم. اما منظور از ولایت فقیه این است که وقتی بناست جمهوری اسلامی باشد، جمهوری یعنی حکومت مردمی، اسلامی یعنی حکومت بر اساس موازین اسلام اداره شود. پس باید کسی در رأس باشد که ایدئولوگ احکام و موازین اسلام باشد که این فرد زمام امور را در دست داشته باشد اما حکومت او مردمی باید باشد. یعنی مردم کسی که معیارهای دینی را می‎داند انتخاب کنند و انتخاب شونده بر همان شرایطی که انتخاب می‎کنند باید عمل کند، نه اینکه دارای قدرت مطلقه باشد، آن گونه که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 کلمه "مطلقه" را اضافه کردند و مشکلات زیادی درست کردند. پس ما با ولایت فقیه مخالفتی نداریم، بلکه با ولایت مطلقه فقیه مخالفیم. چون اگر بناست امر دایر بشود مابین عالم و جاهل، به حکم عقل عالم بر جاهل مقدم است.

‏ به نظر شما این رهبری مطلقه در ایران حضورش لازم است ؟

اگر حکومت بخواهد بر طبق موازین اسلام باشد، چون اکثریت قاطع مردم ایران - چه اهل سنت چه شیعه - مسلمانند و می‎خواهند که موازین اسلامی در کشور پیاده شود، بنابراین یک کسی که ایدئولوگ اسلام باشد بایستی بر اجرای امور نظارت داشته

ناوبری کتاب