صفحه ۴۰۹

و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل ارتباطی و زندانی کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محکوم و بی ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اقرار و اعتراف در زندان یک ذره اعتبار شرعی و قانونی ندارد و نمی تواند ملاک حکم باشد. (وسائل، کتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7)

مردم رشید ایران نیز از حقیقت این اعترافات که نمونه های آنها در تاریخ حکومت های فاشیستی و کمونیستی ثبت است کاملا آگاه می‎باشند و می‎دانند این اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید در جهت پنهان نمودن ظلمها و بی عدالتی ها و تحریف چهره اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی مردم، از فرزندان به بند کشیده آنان گرفته می‎شود. و مسئولین مربوطه بدانند که آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ گناه کار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود. کشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصمیم از ناحیه آنان می‎باشد، و متصدیان امور خدمتگزار مردم می‎باشند.

[ مردم حق تجمع برای دفاع از حقوق خود را دارند]

مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و تبلیغات کتبی و شفاهی از حقوق خویش دفاع کنند، شاه هنگامی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا برسد، بلکه هر چه زودتر در برابر خواسته های ملت خویش انعطاف پیدا کنند، جلو ضرر را از هرجا بگیریم به نفع خواهد بود.

سؤال 5 - امارات شرعی "ولایت جائر" چیست و علمای اعلام (اعلی الله کلمتهم) و نیز مکلفان در قبال بروز آن چه وظیفه ای دارند؟

ناوبری کتاب