صفحه ۴۰۴

از اینکه با صرف وقت گران بهای خود - علاوه بر اینکه به شکوفایی فقه "عدالت محور" اهل بیت (ع) یاری کرده از سقوط آن در ورطه فقه اشعری "امنیت محور" توجیه گر ظلم ممانعت می‎کنید - برای مؤمنان تشنه حق در این شرایط خطیر ارائه طریق می‎فرمایید، صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم این شاگرد کوچکتان را در این کنج غربت از دعای خیر فراموش نفرمایید.

عزت عالی مستدام باد.

14 تیر 1388 - محسن کدیور

سؤال 1 - تصدی مناصبی که بر اساس قانون لازم الرعایه - شرط ضمن عقد خدمت کلیه متصدیان خدمات عمومی - مشروط به شرایطی الزامی از قبیل عدالت، امانتداری، تدبیر و برخورداری از رأی اکثریت مردم است، پس از سقوط شرایط و احراز مکرر صفات متضاد به نحو شیاع و در حد اطمینان قریب به یقین، چه حکمی دارد؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)
( و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)

جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور دامت برکاته

پس از سلام و تحیت و تبریک متقابل. پاسخ تفصیلی سؤالات جنابعالی فرصت بیشتری می‎طلبد، ولی اجمالا به پاسخ هایی اشاره می‎شود:

[ سقوط شرایط تصدی موجب سقوط قهری ولایت است ]

ج 1 - از بین رفتن هریک از شرایط مذکور در سؤال که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می‎گردد، و اما شرایطی غیر از آن شرایط که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی آن امور معتبر نیست ولی

ناوبری کتاب