صفحه ۴۰

«2»

مصاحبه خبرنگار تلویزیون فرانسه

13841111

‏ به عنوان سؤال اول، نظر شما راجع به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه (ژاک شیراک) درباره استفاده از تسلیحات هسته ای چیست ؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ قدرت، طغیان و غرور می‎آورد]

قرآن کریم می‎گوید: (ان الانسان لیطغی ان راه استغنی) انسان طبعش این است وقتی که می‎بیند بی نیاز شده، ثروتی و مقامی پیدا کرده، طغیان می‎کند و سایر جهات را فراموش می‎کند. در صورتی که بایستی تمام قدرتمندان و کسانی که با حکومت سروکار دارند، توجه کنند که حافظه تاریخ گفته های قدرتمندان را حفظ می‎کند و تاریخ و مردم این سخنان را فراموش نمی کنند و این گفتار و رفتارها در آینده مورد قضاوت قرار می‎گیرد.

کلامی از مولا امیرالمؤمنین (ع) داریم در کتاب غرر و درر که باید با آب طلا نوشته شود. امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: "من اختال فی ولایته ابان عن حماقته" هر کس در حکومتی که پیدا کرد خودش را گرفته و تکبر پیدا کند، حکایت از حماقت این شخص می‎کند. برای اینکه توجه ندارد تنها چند روزی قدرت در دست اوست و رفتار او هم در دنیا منعکس می‎شود هم در تاریخ می‎ماند. بنابراین باید قدرتمندان در اظهارنظر و رفتارشان با تأمل و دقت عمل کنند. شما قدرتمندان که از دموکراسی، حکومت مردمی و حقوق بشر دم می‎زنید چگونه تهدید می‎کنید که ما قدرت اتمی را

ناوبری کتاب