صفحه ۳۹۹

«92»

پاسخ به نامه فرزند دکتر سعید حجاریان

1388418
( بسمه تعالی)

با سلام و تحیت

دخترم

نامه پر رنج و سوزانت را خواندم و از غم و اندوه مظلومان بیش از پیش برآشفتم. براستی هیچ روزگاری تلخ تر و اندوهناک تر از روزگار سیطره ظالمان متظاهر به دین بر مظلومان دیندار و تسلط قانون گویان قانون گریز و قانون سای بر قانون گرایان قانون خواه نیست که با بی اخلاقی تمام، زهر هلاهل ستم و بی قانونی را با ظرف بلورین و پاک دین، عدالت و قانون در کام تشنه مظلوم و حق خواه ریخته و چنین می‎نمایند که جز تحقق دین، عدل و قانون را نمی خواهند.

دخترم

در تاریخ، این قبیل نامردمان بسیار بوده اند. فرعون گفت: "بگذارید موسی را بکشم و پروردگارش را بخواند، چون من می‎ترسم که دین شما را دگرگون کند و یا در زمین فساد و تباهی را آشکار نماید" (و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد) (سوره مؤمن، آیه 26) و هم اینان سیدالشهداء(ع) و اصحاب او را به نام حاکمیت دین و اتهام خروج بر حاکمیت دینی با رقت بارترین حال به شهادت رسانده و خاندانش را با همین مکر به اسارت کشیدند. (و لا یحیق المکر السیی الا باهله) (سوره فاطر، آیه 43).

ناوبری کتاب