صفحه ۳۹۶

«91»

پیام در اعتراض به عملکرد نامناسب مسئولان و سرکوب مردم

138843
( بسم الله الرحمن الرحیم)
( الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم)

ملت بزرگوار و فهیم ایران

سلام و تحیت به پیشگاه شما مردم غیور و فداکار، که یک بار دیگر همچون گذشته های پر افتخارتان در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، رشادت و بلوغ فکری خویش را به اثبات رساندید و برای احقاق حقوق از دست رفته خود، صبورانه سختیها را تحمل نمودید؛ ولی مسئولین امور با آن که به یقین می‎دانند که همه منصب و مقامشان ثمره جانفشانی ها و از خود گذشتگی های شما ملت عزیز و بزرگوار است، با کمال تأسف در برابر خواسته به حق شما مردم عزیز روشهایی اتخاذ نموده و به اعمالی دست زدند که در باور هیچ انسان منصفی نمی گنجد.

اینجانب که در حد توان خویش، در مبارزات علیه رژیم گذشته و برقراری جمهوری اسلامی نقش داشته ام، ضمن اظهار تأسف و ناراحتی از این برخوردها و رفتارهای چند روز گذشته، در برابر مردم احساس شرمندگی می‎نمایم و صراحتا اعلام می‎دارم که اسلام عزیز و سیره نبوی و منش علوی با رفتار حاکمان فعلی تفاوتی آشکار دارد. این برخوردها و سیاستها که زیر لوای حاکمیت دینی انجام می‎شود به یقین موجب بدبینی اقشار وسیعی از مردم به اصل اسلام و حاکمیت دینی خواهد شد و زحمات ارزشمند علمای اسلام را از بین خواهد برد.

ناوبری کتاب