صفحه ۳۹۴

بسیاری از مردم دچار تحیر و بدبینی شده اند و براساس آموزه های دینی و اخلاقی از حاکمان و مسئولین مربوطه توقع دارند در چنین امر مهمی که حفظ حقوق عامه مردم است و در آن نمی توان به اصالت برائت تمسک کرد بلکه بایستی از طریق معتبر و مرضی الطرفین و بی طرف امانتداری حاکمیت و دست اندرکاران آن احراز گردد، در چنین شرایطی انتظار آن است که حاکمیت پاسخی مقبول و معقول بدهد و با روشهای صحیح بدبینی و شک و شبهه مردم را برطرف نماید، که در غیر این صورت موجب بی اعتمادی بیش از پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و منتخب آن زیر سؤال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد.

[ اعتراض ها بدون خشونت و بهانه دادن به حکومت ادامه یابد]

3 - از همه مردم به ویژه جوانان عزیز تقاضا می‎شود که حق خواهی خود را همراه با صبر و متانت دنبال کنند و با کیاست و هوشیاری درصدد حفظ آرامش و امنیت کشور و پرهیز از هر گونه خشونت و کارهائی باشند که چهره آنان و نیز خواسته مشروع و قانونی شان را مخدوش می‎نماید و بهانه به دست افراد معلوم الحالی می‎دهد که خود را در میان مردم جازده و با ایجاد اغتشاش و تخریب و آتش زدن اماکن شخصی و عمومی، قصد ایجاد فضای رعب آور و امنیتی کردن کشور را دارند. لازم است ضمن حضور آگاهانه و با هوشیاری کامل اجازه دهند تا کاندیداهایی که حقشان تضییع شده کار قانونی خود را دنبال نمایند. [ مسئولان دین خود را به دنیای دیگران نفروشند و از خشونت علیه مردم دست بردارند]

4 - به همه مسئولان و دست اندرکاران و همچنین به مأمورین نظامی و انتظامی توصیه می‎کنم دین خود را حفظ و آن را به دنیای دیگران نفروشند و توجه کنند که عبارت "المأمور معذور" در پیشگاه خداوند متعال به هیچ وجه پذیرفته نیست. جوانان

ناوبری کتاب