صفحه ۳۸۴

شرعا و عقلا حرام و قبیح است و چنانچه نتیجه را تغییر دهد موجب عدم مشروعیت نتیجه و غاصبانه بودن اعمال کسی است که بر اساس تقلب رأی آورده است. علاوه بر اینکه این گونه اعمال موجب سلب اعتماد مردم از نظام و در نتیجه تزلزل آن می‎گردد و تکرار و باب شدن آن سبب انحراف و زمینه ساز استبداد و تغییر ماهوی نظام است؛ و چنانچه به نام دین و دفاع از دین هم صورت بگیرد موجب بدبین کردن مردم به دین نیز می‎گردد.

ج 2 - رأی دادن به جای دیگران یا ریختن بیش از یک رأی علاوه بر اینکه خلاف قانون و مصداق کذب و فریب است دخالت غیرمشروع در امور جامعه است که چنانچه در نتیجه موثر باشد موجب تضییع حق دیگران و عدم مشروعیت نتیجه می‎گردد.

ج 3 - همان طور که در جواب اول ذکر شد حذف و ابطال آراء نیز خیانت در امانت و موجب عدم مشروعیت نتیجه می‎گردد؛ و البته بدیهی است مقتضای امانتداری آن است که در مواردی نیز که در قسمتی از آراء به تشخیص کارشناسان بی طرف و با ادله روشن و غیرقابل تردید، مخدوش بودن صندوقها احراز گردد به مردم با ذکر ادله اعلام و ابطال گردد.

ج 4 - در صورت اعتماد به فرد باسواد و نیز اهل نظر و تشخیص بودن او و دادن وکالت مطلق به او اشکالی ندارد و در غیر این صورت جایز نیست.

در پایان به همه مسئولین مربوطه دلسوزانه توصیه می‎شود که مصالح نظام و کشور را فدای مصالح فردی و جناحی نکنند و بی اعتمادی مردم به نظام و ارکان آن که از مهمترین آن انتخابات است را موجب نشوند.

ان شاءالله موفق باشید.

1388313
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب