صفحه ۳۸۱

«86»

پاسخ به دو پرسش پیرامون رعایت قوانین انتخابات

1388313

پرسش اول:

( بسمه تعالی)

حضرت آیت الله العظمی جناب آقای منتظری دام ظله العالی

پس از اهدای سلام و آرزوی سلامتی حضرتعالی

همان طور که معظم له استحضار دارند جمهوری اسلامی ایران با همه پرسی بر پایه اسلام و با تکیه بر نظر فقهای عظام تشکیل شده و آراء مردم، اساس رسمیت و مشروعیت جمهوری اسلامی قلمداد شده و در اصل 6 قانون اساسی آمده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‎گردد".

جمهوری اسلامی در واقع امتداد نظر فقهی فقهای بزرگ مشروطه از قبیل آخوند خراسانی و آیت الله نائینی و سید محمد طباطبایی و شهید مدرس و بسیاری از فقهای دیگر است که فتوا به اعتبار رأی مردم داده اند و حضرت امام و اغلب مراجع معظم تقلید هم عصر ایشان نیز بر این امر فتوا داده اند. از سویی در جریان انتخابات که در برخی از مراحل آن از جمله شمارش آراء امکان اعمال نظر اشخاص دست اندرکار وجود دارد، ممکن است با وجود آنکه همه نامزدها از سوی نهاد شورای نگهبان تأیید شده اند، اما برخی افراد حاضر در مراحل شمارش آراء از دیدگاه خود نسبت به پیروزی یک نامزد احساس نگرانی کنند و حتی برای کشور زیانبار بشناسند. بالعکس پیروزی

ناوبری کتاب