صفحه ۳۷۶

«82»

دیدار جمعی از خانم های فعال در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

13871215

در این دیدار ابتدا خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی حاضرین را معرفی نمودند، سپس آیت الله العظمی منتظری ضمن تشکر از آنان که نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت نیستند و فعالیت می‎کنند ضمن آرزوی موفقیت فرمودند:

( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ در انتقاد کردن زنان و مردان بر هم ولایت دارند و به یک اندازه مسئولند]

در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم می‎خوانیم: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) همه مردهای مؤمن و همه زن های مؤمن بر یکدیگر ولایت دارند در حدی که امر به معروف و نهی از منکر کنند. پس زن ها مثل مردها وظیفه دارند که این واجب الهی را ترک نکنند. امر به معروف و نهی از منکر فقط در مسائل شخصی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی هم مطرح است و خانم ها باید مسئولین و متصدیان امور را امر به معروف و نهی از منکر نمایند و اشکالات را بیان کنند و حاکمیت حق ندارد از آنان بازخواست نماید و یا متعرض آنان شود؛ چون که آنان انجام وظیفه کرده اند.

همچنین در این دیدار بحث هایی راجع به ارث، تعدد زوجات و سایر حقوق زنان از قبیل حق تصدی امور مملکتی و مرجعیت تقلید مطرح شد، که در مورد این مسائل آیت الله منتظری فرمودند:

ناوبری کتاب