صفحه ۳۷

[ درآمدهای نفتی کجاست ؟]

یکی از مشکلات مهم کشور که خود دولتی ها هم می‎گویند، مسائل اقتصادی است. خوب ما هم اشکال می‎کنیم، می‎گوییم: یک زمانی نفت ما بشکه ای دو، سه یا پنج دلار فروخته می‎شد و با این حال کشور را اداره می‎کردند. در حال حاضر نفت بیش از 60 دلار است و در هر روز چند میلیون بشکه نفت را می‎فروشند آن وقت این پول نفتی که از درآمد کشور است، پول گازی که صادر می‎شود چطور اینها به قول آقایان توی سفره مردم نمی آید. همه اش خرج تشریفات، مسافرتهای تشریفاتی و گروههای مختلف می‎شود. برای مردم فقیر باید کار و شغل درست کنند، صنایع را پیش ببرند. متأسفانه سرمایه گذاری در امور زیربنایی کمتر دیده می‎شود. اشکالی که ما به دولت داریم این است که آن شعارهایی که ما اول انقلاب دادیم شما هم همان شعارها را می‎دهید چرا عمل نمی کنید؟ معضلات اقتصادی و بیکاری را، با این همه منبع درآمد که شما دارید چرا حل نمی کنید؟ فقط با شعار می‎خواهند سرمردم را بند کنند. بایستی دولت خرجهای تشریفاتی را کم کنند، وعده هایی ندهند که محتوا ندارد و نمی توانند عمل بکنند، و آنچه که واقعا به نسل جوان وعده می‎دهند عمل کنند و آنان را راضی کنند.

[ عوام فریبی به اسم امام زمان ]

‏ البته این شعار یعنی در واقع بردن درآمد حاصل از فروش نفت بر سفره مردم شعاری بود که

آقای احمدی نژاد در ابتدای ریاست جمهوری شان دادند و با همین شعار هم پیروز شدند، آیا شما فکر می‎کنید آقای احمدی نژاد با مطرح کردن و پیش کشیدن امام زمان و ظهور ایشان اگر دولتشان و سیاستهایشان موفقیت آمیز نباشد، باعث ایجاد کج فهمی و یا خراب کردن چهره امام زمان در پیش مردم بشوند؟

عرض کردم که ما با سوء استفاده از اسم امام زمان (عج) مخالفیم. در روایات داریم

ناوبری کتاب