صفحه ۳۶۱

جهان جمع شده اند و خلاصه با زور یک قسمت از سرزمین فلسطین را اشغال کردند، حالا نسبت به باقی این سرزمین هم ادعا دارند، و این زورگویی است، زور هم عکس العملش زور است. به قول امروزی ها "رفلکس". اینها خیال می‎کنند که با این زورگویی ها می‎توانند برای خودشان جایگاه محکمی درست کنند، ولی هر کسی زور می‎گوید توی همین دنیا باید زور بشنود. تمام عالم به واسطه اراده خدا اداره می‎شود، مشیت ما هم جزو نظام وجود است و معلول مشیت و اراده خداست. (ذلک لمن شاء منکم ان یستقیم، و ما تشائون الا ان یشاء الله) .

[ اسرائیل، تلافی شکست لبنان در غزه و وظیفه مسلمانان در برابر آن ]

نظام وجود این جوری است، بالاخره عالم، عالم اسباب و مسببات است و کارها با مشیت اشخاص ایجاد می‎شود چه کارهای خوب و چه کارهای بد و عکس العملش هم در این دنیا و هم در آخرت هست، صهیونیست ها چون در لبنان شکست فاحشی خوردند به خیال خودشان حالا در غزه می‎خواهند تلافی کنند و یک جای پای محکمی درست کنند و این جا وظیفه من و شما سنگین است، کشورهای اسلامی نیز در مقابل این حوادث وظیفه سنگینی دارند. در اصول کافی جلد دوم بابی دارد که مضمون روایاتش این است: "من سمع مسلما - من سمع رجلا نیز دارد - ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم" (کسی که فریادش بلند شود و از مسلمان ها استمداد کند و مسلمان ها جوابش را ندهند اینها مسلمان نیستند)، تعجب این است کشورهای عربی و اسلامی که ذخائر نفت و گاز را در اختیار دارند و مسلما اسرائیل هم نفت و گاز مورد احتیاجش را از همین کشورها می‎گیرد، یک چنین قدرت اقتصادی دست این کشورها هست ولی خودشان را ذلیل آمریکا و اروپا کرده اند، آنها به شما محتاجند اما شما کشورهای اسلامی قدر این موقعیت را نمی دانید و بدانید که روز قیامت باید پاسخ گوی این سکوت باشید که چرا در مقابل جنایات اسرائیل ساکتید.

ناوبری کتاب