صفحه ۳۶۰

[ مکافات زورگویی یهودیان ]

بالاخره این آیه شریفه که در سوره اعراف است معنایش این است: (و اذ تأذن ربک) ای پیامبر به یاد آور وقتی را که اعلام کرد پروردگارت (لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب) خداوند تا روز قیامت برمی انگیزاند کسانی را که این ها را عذاب و زجرشان می‎دهند، آیا خدا دشمنی دارد با یهود که این کار را می‎کند؟ نه، این عکس العمل کارهایشان است، از باب اینکه اینها زورگو می‎باشند و عقیده شان این است که دیگران باید نوکر و مطیع اینها باشند؛ چون زور می‎گویند، و انسان هم زیر بار زور نمی رود، عکس العمل نشان می‎دهد؛ این ها همیشه در طول تاریخ هر جا می‎خواستند زور بگویند یک عده ای علیه شان قیام می‎کردند.

[ ادعای یهودی سوزی زمینه غصب فلسطین ]

در جنگ جهانی، یهود ادعای زیاد کرد که مظلوم واقع شده است از جمله اینکه در کوره های آدم سوزی آنان را سوزانده اند. این ها مظلوم نمایی کردند و بالاخره این صهیونیست ها را جمع کردند و شخص بالفور نیز که وزیر خارجه وقت انگلستان بود روی این جهت فعالیت زیاد کرد. اول می‎خواستند صهیونیست ها را در اوگاندا مستقر کنند ولی آنها گفتند نه، ما جایی در فلسطین می‎خواهیم و وعده هم دادند به افرادشان که از نیل تا فرات مال ماست و می‎گیریم. این ها تمام یهودیها هم نیستند، شما در گزارش های تلویزیونی هم دیده اید بعضی از اوقات خاخامها و علمای آنها را نشان می‎دهند که اظهار برائت می‎کنند از صهیونیست ها.

[ یهود غیر از صهیونیزم است ]

شریعت یهود یک شریعت آسمانی است و پیروان آن خودشان را مقید به احکام الهی می‎دانند و با ظلم و جور مخالفند، این ها یک عده خاصی هستند که از اطراف

ناوبری کتاب