صفحه ۳۵

مصاحبه خبرنگار هفته نامه "گاردین"

13841111
( بسمه تعالی)

‏ سؤالی که من دارم در مورد ظهور امام دوازدهم است بخاطر اینکه به تازگی در واقع تبدیل به مرکز یک سری مباحثات در عرصه سیاسی ایران شده است. من مایلم بدانم که جهت گیری و نظر شما در باره وضعیت و جهت گیری فعلی کشور ایران با توجه به وضع کنونی و رئیس جمهور جدید ایران چیست ؟ آیا موافق هستید.

( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)
( بسم الله الرحمن الرحیم)

راجع به امام زمان (عج) سؤال کردید. امام زمان به اعتقاد ما یک واقعیتی است، از زمان پیغمبر ما، خود پیغمبر و ائمه (ع) همه وعده داده اند که حضرت حجت (عج) در آخرالزمان می‎آید و ایشان از فرزندان امام حسین (ع) هستند. راجع به امام زمان (عج) بعضی ها تشکیک هایی کرده اند از جمله آقای عبدالرحیم ملا زاده یک جزوه ای دو سه سال پیش برای من ایمیل کرده بود و حدود سی اشکال علیه امام زمان مطرح کرده و من شبهات و اشکالات را مفصل جواب داده ام که به نام "موعود ادیان"، چاپ شده و خدمت شما هم می‎دهند. بنابراین امام زمان جزو معتقدات ماست؛ اما معنی اینکه ما معتقدیم به امام زمان این نیست که بعضی از اسم ایشان سوء استفاده های سیاسی کنند. ما با این قبیل سوء استفاده ها مخالفیم.

ناوبری کتاب