صفحه ۳۴۷

هم دیگر نمی تواند ایرادی بگیرد و فرد مورد نظرتان را رد کند. توجه داشته باشید که برای رسیدن به اهداف خود سعه صدر داشته باشید و با همدیگر درگیر نشوید، و البته راهی را که حق تشخیص داده اید بر سر آن پایدار بمانید و هرگز برخلاف عقیده تان اظهارنظر نکنید.

در پایان معظم له با قرائت سوره والعصر، موفقیت همه مسلمین را از درگاه خداوند متعال مسئلت نموده و برای موفقیت حاضرین دعا نمودند.

1387825
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب