صفحه ۳۴۱

جواب: مبارزات من در چند محور بود، اول: تحکیم رهبری و مرجعیت دینی آیت الله خمینی. رژیم شاه فوق العاده تلاش می‎کرد که مرجعیت ایشان تثبیت نشود و مردم، ایشان را به عنوان مرجع تقلید نشناسند. لذا سعی ما متقابلا بر این بود که مقام علمی و صلاحیت های ایشان را برای مرجعیت به مردم معرفی نمائیم. دوم: رساندن پیام ها و منویات آیت الله خمینی به مردم. در آن شرایط خفقان، رساندن پیام های ایشان و ترویج از مرجعیت و رهبری معظم له مواجه با زندان و شکنجه و محرومیت های زیادی بود. تلاش ما این بود که از نظر مالی و روحی افرادی که آماده مبارزه و فداکاری بودند را کمک نمائیم تا پیام ها به اطلاع مردم برسد و ترس از محرومیت های سیاسی و اقتصادی مانع انجام وظیفه مبارزین نشود. سوم: حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی بود. در آن مقطع یکی از اسباب ضعیف شدن مبارزات، نگرانی افراد مبارز برای خانواده های خود بود، و لذا ما با کمک به خانواده های زندانیان سیاسی نگرانی آنان را از این جهت برطرف می‎کردیم تا آنان به مبارزات خود ادامه دهند. چهارم: آگاه نمودن مردم و طلاب حوزه ها نسبت به مظالم رژیم توسط اعلامیه ها و پیامهای دیگر و احیانا سخنرانی.

سؤال 7: پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی ایران بفرمائید که این انقلاب به چه اهدافی دست پیدا کرده و درچه زمینه هایی موفق نبوده است.

[ به اهداف آزادی و عدالت در انقلاب اسلامی دست نیافته ایم ]

جواب: از جمله اهداف انقلاب، استقلال حاکمیت و عدم دخالت بیگانگان در مقدرات کشور بود. این هدف تحقق یافته و اکنون حاکمیت کشورمان مستقل است، ولی به سایر اهداف مهم نظیر آزادی و عدالت و عدم تبعیض هنوز به طور کامل دست نیافته ایم. هر چند شعار آزادی و عدالت زیاد است، ولی هنوز احزاب و رسانه های داخلی تحت فشار و سانسور قرار دارند و تعداد زیادی از روزنامه ها و

ناوبری کتاب