صفحه ۳۴۰

پس از تحمل حدود سه سال و نیم زندان که مبارزات مردم به اوج رسیده و شاه که تحت فشار داخل و خارج قرار گرفته بود و مجبور به آزاد کردن زندانیان سیاسی شد، آزاد شدم. یادآوری می‎کنم مشروح مبارزات و زندانها و تبعیدهای خود را در جلد اول خاطرات نوشته ام.

سؤال 4: در زندانها چگونه با حضرت عالی و مبارزین برخورد می‎شد؟

[ رفتار با من در زندان شاه ]

جواب: رژیم با مبارزین سیاسی خیلی خشن و تند برخورد می‎نمود. سیلی و شلاق و سایر انواع شکنجه ها از قبیل دست بند قپانی و به تخت بستن و احیانا سوزاندن مواضعی از بدن معمول بود. و با اینکه ساواک در مورد افراد مسن و معروف تا حدودی ملاحظاتی می‎کرد با این حال در مورد من از شلاق و سیلی و دست بند قپانی استفاده شد که هنوز آثار سیلی بازجو در گوشم باقی مانده است.

سؤال 5: با توجه به مطالعاتی که داشتیم، حضرت عالی از شاگردان برجسته امام خمینی بودید. نقش ایشان در به ثمر رسیدن انقلاب را بیان بفرمایید.

[ همکاری ما با آیت الله خمینی و نقش وی در پیروزی انقلاب ]

جواب: بلی من و مرحوم شهیدمطهری از شاگردان اولیه آیت الله خمینی بودیم و در تثبیت موقعیت آیت الله خمینی در حوزه قم و معرفی مقام علمی ایشان به دیگران و ترویج ایشان نقش زیادی داشتیم. اگر رهبری های مرحوم آیت الله خمینی نبود معلوم نبود مبارزات به ثمر و پیروزی برسد.

سؤال 6: فعالیت مبارزاتی شما علیه رژیم پهلوی چگونه بود و با امام خمینی چگونه در این مبارزات همکاری می‎کردید؟

ناوبری کتاب