صفحه ۳۴

9 - بخشی از مطالب سه جلد کتاب دیدگاهها مکمل و مؤید کتاب گرانسنگ "خاطرات" است. برخی از نکات کتابچه "انتقاد از خود" را به طور پراکنده در این سه جلد هم می‎توان مشاهده کرد. همچنین پاره ای از نظرات سیاسی و فقهی مندرج در دیدگاهها هم در حکم شرح و تعلیقه ای بر آثار فقهی معظم له است. از این رو می‎توان گفت که به طور کلی سه جلد کتاب "دیدگاهها" هم مکمل و هم پیوند دهنده و هم تعلیقاتی بر همه آثار فقهی و سیاسی ایشان به شمار می‎آیند.

10 - از نظر آراستن مطالب نیز نظر ایشان بر عنوان گذاری و میان تیتر و آراستن مطالب برای تسهیل بازیابی مطالب و روان تر ساختن استفاده از آن بود که در حیات شان با نظارت خودشان انجام می‎گردید و در این جلد بر اساس همان رویه انجام شد.

برخی تیترها مفهوم گیری از متن و با در نظر گرفتن پس و پیش سخن بوده است و برخی هم اخذ مستقیم از متن. دلیل عدم وحدت رویه در عنوان ها این بود که هدف اصلی از کار ارائه چکیده تمام نما و مفهوم کلی از مطالب بوده است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
پاییز 1389
«1»

ناوبری کتاب