صفحه ۳۳۹

این سؤالات و هزاران سؤال دیگر که مطرح بود مردم را به این نتیجه رساند که شاه و حکومت او لیاقت اداره کردن این مملکت را ندارند و با رهبری های امام خمینی و جان بازی های مردم شریف ایران این انقلاب به پیروزی رسید.

سؤال 3: برخورد و مقابله رژیم پهلوی با مبارزین چگونه بود؟ حضرت عالی به چه دلیل و به چه مدت در زندانهای آن رژیم بودید؟

[ نحوه برخورد رژیم پهلوی با مبارزین و دلایل حبس و تعقیب من ]

جواب: برخورد رژیم پهلوی با مبارزین و منتقدان سیاسی، بدنام کردن مبارزین و جعل عناوین خلاف واقع و دروغ برای آنان جهت محرومیت های گوناگون و سرانجام بازداشت و زندانی و محاکمه آنان بود. دلایل برخورد رژیم با من و زندانی کردن و محاکمه اینجانب نیز همان انتقاد از مظالم رژیم و کارهای خلاف آن و سلب آزادی های قانونی از مردم و نیز حمایت قاطع از مرجعیت و رهبری مرحوم آیت الله خمینی بود. اینجانب چندین مرتبه بازداشت و زندانی شدم که عمده آنها در سال 1345 به دنبال دستگیری فرزندم شهیدمحمد و عده ای از طلاب قم بود و دیگری در سال 1346 در بازگشت از عراق و ملاقات با مراجع نجف و بخصوص مرحوم آیت الله حکیم در جهت مطلع نمودن آنان از فجایع و مظالم رژیم شاه بود.

این دفعه به یکسال و نیم زندان محکوم شدم و پس از آزادی و ادامه مبارزه و فعالیت های سیاسی مجددا بازداشت و به طبس تبعید شدم و پس از یک سال از آنجا به خلخال و پس از مدتی به سقز و از آنجا به دنبال تظاهرات طلاب در قم و تحصن در مدرسه فیضیه و رسیدن گزارشاتی به ساواک مبنی بر نقش من و بعضی از شاگردان و منسوبین به من در آن جریان، بازداشت و به اوین منتقل شدم.

پس از شش ماه ماندن در سلول و تحمل شکنجه های روحی و غیره محاکمه و در دادرسی ارتش به ده سال زندان محکوم شدم و در تجدید نظر نیز ده سال تأیید شد و

ناوبری کتاب