صفحه ۳۳۷

[ دلایل مبارزه با رژیم شاه ]

جواب: اساس و دلایل مبارزات اینجانب و دیگر مبارزین، ظلم و بی عدالتی رژیم شاه و نبودن آزادی و وابستگی آنان به بیگانگان بود، در آن رژیم عده ای خود را با تملق و چاپلوسی به دربار که قدرت مطلقه داشت نزدیک کرده بودند و به مراکز اصلی قدرت دست پیدا کرده و هرکاری می‎خواستند می‎کردند و کسی جرأت انتقاد علیه آنان یا شاه که در رأس حکومت مطلقه بود را نداشت.

بدیهی است با چنین وضعیتی، یک اقلیت از تمام مزایای کشور در حداکثر بهره مند شده و اکثریت مردم از حقوق خود محروم می‎شدند و هرکسی کوچک ترین انتقاد را به این وضعیت می‎نمود سرنوشت آن، زندان و محاکمه و محکومیت های سنگین بود. از طرف دیگر بیگانگان و به خصوص امریکا مصونیت سیاسی داشتند و در مراکز اصلی قدرت نفوذ کامل پیدا کرده بودند و قهرا جریان امور در جهت تأمین منافع و مصالح آنان بود. در چنین شرایطی بود که ما براساس تکلیف دینی یعنی امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از اکثریت مردم محروم کشورمان مبارزه با رژیم را شروع کردیم و تمام عواقب تلخ و سخت آن را نیز پذیرفتیم.

سؤال 2: مهمترین وقایعی که سبب ساز بروز انقلاب اسلامی شد و باعث شد تا توده مردم مبارزین را یاری کنند با ذکر توضیحات بیان فرمائید.

[ عوامل بروز و پیروزی انقلاب اسلامی ]

جواب: رهبری های قاطع و شجاعانه رهبر فقید انقلاب مرحوم آیت الله خمینی و نیز تداوم مظالم رژیم شاه و برخوردهای خشن با مبارزین و سرکوب آنان و پر کردن زندانهااز افراد سیاسی و مبارز و مقاومت مبارزین و مردم در حمایت از آنان از عوامل و اسبابی بود که سبب ساز انقلاب اسلامی شد.

ناوبری کتاب