صفحه ۳۳۰

تحریرالوسیله، باب نماز جمعه - نمی گویند کسی که می‎گوید: "دین از سیاست جداست نه دین را فهمیده و نه سیاست را؟!" پس چرا نظر می‎دهند که چه کسی در سیاست دخالت کند یا نکند؟

سؤال 7 - آقای خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران نسبت به مجاهدین خلق سیاست منعطف در پیش گرفتند و توبه بسیاری از آنها را پذیرفته و اجازه برگشت به وطن را دادند. برخی بر این عقیده اند که سیاست های آقای خاتمی زمانی بود که سیاست های سخت گیرانه جمهوری اسلامی ایران برای تضعیف سازمان مجاهدین خلق مفید واقع شده بود. نظر حضرتعالی چیست ؟

[ امید به بازگشت افرادی از مجاهدین خلق ]

جواب - من از سیاست های آقایان اطلاعی ندارم ولی در بین مجاهدین خلق هم افرادی هستند که یا فریب خورده اند یا به دلیل برخی برخوردهای تند و خشن از وطن کوچ کرده اند و یا به هر دلیلی از کار با سازمان خسته و پشیمان شده اند که امیدوارم با عفو عمومی به دامن ملت برگردند.

سؤال 8 - بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به سال های قبل مشهود است. اما سازمان های حقوق بشر بین المللی از قبیل سازمان عفو بین الملل با انتقاد از وضع حقوق بشر، کماکان خواهان بهبود حقوق بشر در ایران هستند. حضرتعالی وضعیت حال حاضر حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید؟ اگر مشکلاتی در این زمینه هست، چگونه باید رفع شود؟

[ نقض حقوق بشر سخت تر از گذشته است ]

جواب - اینکه وضعیت حقوق بشر در حال حاضر بهتر از گذشته شده است مطلب واضحی است. اما حتی آنها که آن اعمال را انجام می‎دادند و امروز هم به همان کارها اعتقاد دارند سعی می‎کنند از دایره قانون وارد شوند و کارشان را قانونی جلوه

ناوبری کتاب