صفحه ۳۲۹

از نکات مهم دیگر مسأله معیشت و اقتصاد مردم است. علی رغم شعارهایی که تا به حال داده شده است روز به روز مردم گرفتارتر شده اند.

سؤال 6 - از مضمون دو نامه منسوب به امام خمینی که برای حضرتعالی فرستاده اند و حضرتعالی را از کار سیاسی برحذر داشته اند، این طور برداشت می‎شود که حضرتعالی با مجاهدین خلق ارتباط داشته اید. حمایت های شما از زندانیان بعد از انقلاب نیز به این برداشت دامن زده است. از نظر حضرتعالی، انقلاب باید خدمت گزار اسلام و مردم باشد و عطوفت اسلامی را مدنظر قرار دهد. احساس می‎شود که مخالفان حضرتعالی از نظریات حضرتعالی بر علیه حضرتعالی سوء استفاده کرده اند که تأسف بار است.

[ راه منطقی برای کناره گیری من از قائم مقامی وجود داشت ]

جواب - این جانب مسئولیت های دنیوی را اعتباری دانسته و به آنها هیچ علاقه ای ندارم، بر همین اساس هنگامی که خبرگان ملت، رأی و نظر مردم را به عنوان یک مصوبه مورد قبول و تأکید قرار دادند و من را به عنوان رهبری آینده معرفی کردند، نامه ای به رئیس خبرگان نوشته و مخالفت خود را اعلام کردم. مدتی هم که مسئولیت داشتم سعی می‎کردم ثناگو نباشم. صرف اینکه قائم مقام رهبر شدم از فریضه امر به معروف و نهی از منکر غافل نباشم و در مقابل خطاها سکوت نمی کردم. اگر آیت الله خمینی نظرشان بر این بود که من در کنار باشم خوب بود دوستانه یک بار به من می‎گفتند: شما دیگر صلاح نیست مسئولیت سیاسی داشته باشید. راهش این بود، نه اینکه با وارد کردن اتهاماتی چون حمایت از مجاهدین و بدون اینکه از این جانب توضیحی بخواهند تا بتوانم از خودم دفاع نمایم برخورد شود و بگویند شما دیگر در امور سیاسی و سیاست دخالت نکنید. مگر از سال 42 و حتی قبل از آن که وارد مبارزه شدم با رأی و نظر کسی آمدم که حال بخواهم از سیاست کنار بکشم ؟! مگر ما نمی گوییم سیاست ما عین دیانت ماست ؟! مگر آیت الله خمینی خودشان - در کتاب

ناوبری کتاب