صفحه ۳۲۱

است که از زیر روسری اش بیرون آمده، حال آن که بدترین منکرات در جامعه چون، ظلم، تعدی، تضییع حقوق شهروندان و سلب آزادی ها رواج می‎یابد و کسی هم از این بدی ها و منکرات نهی نمی کند.

[ خالی شدن عرصه از منتقدان، بدان را حاکم می‎کند]

ایشان در این باره به وصیت امام علی (ع) اشاره کردند که می‎فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اگر ترک کنید بدان و اشرار بر شما مسلط خواهند شد. ایشان علت تسلط بدها را خالی شدن عرصه از حضور مردم و منتقدان دانستند که دیگران از این عرصه خالی سوء استفاده کرده و بر مردم حاکم خواهند شد و به بیان امام علی (ع) در این جا دیگر دعا و استغاثه هم فایده ای ندارد، برای اینکه خود ما از انجام وظیفه شانه خالی کردیم و به وظیفه خود عمل نکردیم.

[ استفاده از حداقل امکانات برای آگاهی دادن به جامعه ]

ایشان وجود مشکلات و موانع و هم چنین نبود وسایل ارتباطی میان نیروهای دلسوز جامعه با مردم را مانع از انجام رسالت آنان ندانسته فرمودند: باید از حداقل های موجود استفاده برده و جامعه را آگاه ساخت که اگر جامعه به رشد فکری رسید مسائل کلان آن قابل حل خواهد بود.

[ مشکلات مانع حق گویی نشود]

آیت الله منتظری ترویج نفاق و نفاق پروری، ثناگویی و دین گریزی در میان جوانان را از مهم ترین تهدیدها و آسیب های اجتماعی ذکر و فرمودند: انسان مسلمان باید با توکل بر خدا با حریت و آزادگی و بدون تنش و بحران سازی حرف خود را بزند و در راه انجام وظیفه از افتادن در ورطه روزمرگی و بی تفاوتی پرهیز کرده و مشکلات، مانع حق طلبی و حق گویی نشود؛ چرا که خداوند در سوره "والعصر" پس

ناوبری کتاب