صفحه ۳۲۰

«65»

دیدار اعضای مجمع نیروهای خط امام

1387714

اعضای سازمان جوانان و دانشجویان، و شاخه تهران آن مجمع در قم با آیت الله العظمی منتظری دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار جوانان خط امام به بیان مطالب و دغدغه خاطرهای خود پرداختند و نگرانی خود از برخی معضلات سیاسی و اجتماعی را برشمردند.

[ لزوم انجام کار تشکیلاتی و پرهیز از افراط و تندروی ]

سپس آیت الله منتظری ضمن تشکر از آنان به دلیل حساسیتی که درباره مسایل روز جامعه دارند از آنها خواستند در عین فعالیت و تلاش جهت رفع نقایص، پرهیز از افراط و تندروی در تمام عرصه ها را ضروری شمردند. ایشان ضمن اینکه تصریح کردند: "بروید و کار تشکیلاتی کنید"، بر لزوم انسجام فکری و تشکیلاتی جوانان مسلمان و سیاسی تأکید کرده و فرمودند: امروز وضعیت به گونه ای است که فعالیت فردی و پراکنده بازده مناسبی در جامعه ندارد و باید با برنامه و تشکیلات منسجم به فعالیت در جامعه روی آورد.

[ مبانی فقهی تشکیل حزب ]

ایشان مبنای فقهی تشکیل حزب را از باب مقدمه واجب یعنی امر به معروف و نهی از منکر دانسته و فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات الهی است که متأسفانه در جامعه ما فقط منحصر به امور جزیی از جمله چند تار موی یک خانم شده

ناوبری کتاب