صفحه ۳۱۴

تلاش کنیم وضعیت بهتر از این بشود. حضرت علی (ع) می‎فرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید بدان بر شما مسلط می‎شوند و هر چه دعا کنید خدا دعای شما را مستجاب نمی کند. شما را به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین صبر و استقامت در برابر مشکلات دعوت می‎کنم. تمام افراد باید به اندازه وسع و توان خود تلاش و کوشش کنند، حتی اگر این تلاشها به نتیجه نرسد. ما باید تلاش خود را بکنیم، اگر به نتیجه نرسید تکلیف از گردن ما ساقط است."

دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب