صفحه ۳۱۳

توسط کمیته انضباطی به صورت غیابی برای آنها صادر شد. در دانشگاه سهند تبریز هم ما شاهد چنین وضعیتی بودیم. همچنین از ابتدای تابستان جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه تبریز بازداشت شده اند که همچنان در زندان به سر می‎برند."

دانشجویان همچنین به مسائل جاری کشور و سوء مدیریتی که کل کشور را فرا گرفته پرداختند و خاطرنشان کردند: "متأسفانه در اثر سوء مدیریت گسترده مسئولین، نابسامانی های فراوانی کشور را فرا گرفته است. در کنار تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... آنچه بیش از همه مایه تاسف است فضای غیراخلاقی است که حاکمیت ما دچار آن شده و جامعه را نیز با خود به سمت این فضا سوق می‎دهد. در حال حاضر برای سرکوب دانشجویان تنها به ابزارهایی چون محرومیت از تحصیل، بازداشت، احکام سنگین قضایی و... بسنده نمی کنند بلکه دست به سناریوسازی می‎زنند و با دست آویز قرار دادن مقدسات و مراجع، سعی می‎کنند با القائات رسانه ای و فشار و اذیت و آزار، دانشجویان را متهم به لاقیدی کنند. همین افراد وقتی منافع فردی و باندی شان اقتضا کند تندترین توهین ها را به مراجع می‎کنند و از کسی صدایی هم بلند نمی شود. نه از کفن پوشان خبری می‎شود و نه از مومنین دو آتشه ای که خونشان به جوش بیاید و رگ غیرتشان بالا بزند."

[ دعوت دانشجویان به امر به معروف و نهی از منکر و استقامت در برابر مشکلات ]

آیت الله منتظری پس از استماع سخنان دانشجویان، در سخنان کوتاهی ضمن تبریک به اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آنها را به صبر و استقامت در برابر مشکلات و دشواری ها توصیه کردند.

ایشان همچنین وضعیت فعلی کشور را نامناسب توصیف کردند و ضمن انتقاد از کارهای نادرست مسئولین، دانشجویان را به امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه فراخواندند.

سپس آیت الله منتظری به حدیثی از حضرت علی (ع) در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اشاره کردند و گفتند: "وضعیت فعلی کشور اصلا خوب نیست و باید

ناوبری کتاب