صفحه ۳۱۲

«62»

دیدار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

1387628

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آستانه سال تحصیلی و در ابتدای دوره جدید فعالیت این شورا با آیت الله العظمی منتظری دیدار کردند.

در این دیدار ابتدا اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم گزارشی از وضعیت دانشگاهها ارائه کردند و نسبت به فضای حاکم بر دانشگاهها و کشور شدیدا انتقاد کرده و ابراز داشتند:

"اواخر سال تحصیلی گذشته، ما شاهد اعتراضات صنفی دانشجویان در چند دانشگاه بودیم. در دانشگاه زنجان دانشجویان نسبت به سوء استفاده معاون دانشجویی آن دانشگاه از قدرت و جایگاه خویش جهت ارتکاب اعمال منافی عفت در محیط دانشگاه اعتراضات چند هزار نفری در چند روز متوالی داشتند. در نهایت مسئولین دانشگاه ضمن پذیرش این اشتباه و عذرخواهی از دانشجویان به آنها قول دادند به این امر رسیدگی کنند و با هیچ یک از معترضین برخوردی صورت نگیرد. اما پس از تعطیلی دانشگاهها همان مسئولین خلف وعده کردند و 5 نفر از دانشجویان را در این رابطه بازداشت کردند، دانشجویان زیادی را به کمیته انضباطی فرا خواندند و سعی کردند مسأله را به کلی وارونه جلوه داده و دانشجویان بیگناه را مقصر قلمداد کنند."

اعضای دفتر تحکیم در ادامه ضمن اعتراض به ستاره دار کردن دانشجویان و بازنشستگی اجباری و گسترده اساتید مجرب، به وضعیت سایر دانشگاهها اشاره کرده و گفتند: "در دانشگاه تربیت معلم نیز ما شاهد وضعیت مشابهی بودیم. دانشجویان نسبت به مشکلات صنفی اعتراضاتی داشتند و در نهایت مسئولین دانشگاه با مطالبات دانشجویان موافقت کرده و قول دادند که با هیچ یک از معترضین برخوردی صورت نگیرد. ولی باز در تابستان بیش از 10 نفر از دانشجویان به دادگاه انقلاب احضار شدند، چندین نفر آنها بازداشت شدند و احکام سنگین محرومیت از تحصیل

ناوبری کتاب