صفحه ۳۰۶

خاطره نویس شدند ولی واقع مطلب این است همان واقعیاتی را که اطلاع داشتم بدون اینکه بخواهم کسی را تحقیر کنم یا اهانت کنم [آوردم ] حتی عرض کردم بعضی از چیزها که به نظرم نسبت به اشخاص تند بود بسا من ذکر نکرده ام لذا گفته ام بخشی از خاطرات.

[ تاریخ سازی ها و حذف چهره های کلیدی انقلاب موجب تردید مردم به تاریخ اسلام هم می‎شود]

پس تشکیک هایی که آقایان می‎کنند توجه کنند شما دارید قلب واقعیات می‎کنید مردم هم می‎فهمند و کارهایی که شما می‎کنید مثل "مستند روح الله" و امثال آنها، اینها چنین نیست که صددرصد به نفع آیت الله خمینی باشد. این ها به ضرر اسلام و انقلاب و همچنین آیت الله خمینی است؛ برای اینکه چه بسا مردم بگویند شاید نسبت به معصومین هم نکند مثل همین چیزها و روشی است که آقایان دارند نسبت به آیت الله خمینی ذکر می‎کنند. جوانها که آیت الله خمینی را ندیده اند اما پیرها آیت الله خمینی را دیده بودند. روابط ما با ایشان را همه می‎دانند، همه می‎دانند که من در متن انقلاب بودم؛ چه بسا حالا می‎خواهند یک داستان را برای کسی بنویسند اسم مرا هم نمی نویسند و سانسور می‎کنند؛ مردم که می‎دانند و می‎گویند پس معلوم می‎شود آن داستان هایی که نسبت به ائمه (ع) می‎گویند آنها هم همین جوری است و انتخابی است و هر چه خواستند می‎گویند و مطابق میل شان تاریخ را می‎گویند. و اینها به ضرر آیت الله خمینی و به ضرر اسلام است. من عقیده ام این است که مؤسسه نشر آثار امام باید اعتراض کنند به این جور چیزها و سوء استفاده هایی که از امام می‎کنند. و وسیله قرار دادن ایشان و نام ایشان برای اغراض سیاسی آقایان در حقیقت اهانتی به ایشان است. ایشان را نباید ابزار اغراض سیاسی خودشان قرار دهند و متأسفانه این جوری شده است و الا همه می‎دانند آیت الله خمینی هر چه بودند از دنیا رفته اند و دیگران دارند کشور را اداره می‎کنند؛ پس غرضشان این است که نام ایشان را ابزار قرار دهند و

ناوبری کتاب