صفحه ۳۰۳

«61»

پاسخ به پرسش های "گاهنامه اطلاع" پیرامون تشکیک درباره کتاب خاطرات معظم له

1387515

اشاره:

"خاطرات حضرت آیت الله العظمی منتظری طی سال های 76 - 74 توسط ایشان بیان شده و پس از طی مراحل فنی در سال 1379 برای اولین بار بر روی شبکه اینترنت قرار گرفت. از همان روز انتشار با توجه به اهمیت مطالب طرح شده در کتاب خاطرات و ساختارشکنی حاکم بر آن که بر اساس برخی اسناد و مدارک و ناگفته هایی از زبان معظم له بود تاکنون این کتاب با نقد و نظرهای فراوانی روبرو بوده است و افراد، گروه ها، نهادها و برخی جراید مخالف آن، پس از آنکه از نقد محتوایی کتاب، به زعم خویش فارغ شدند این روزها و به ویژه با تولد برخی نشریات جدید بر آن شده اند که اصل انتساب آن را به آیت الله العظمی منتظری مورد خدشه قرار داده و کتاب را ساخته و پرداخته اطرافیان بدانند یا اگر "خاطرات" را منتسب به ایشان بدانند مطالب آن را القاء شده از سوی اطرافیان قلمداد نمایند ! "گاهنامه اطلاع" در پس این شبهه افکنی ها بر آن شد که علی رغم تأکیدات قبلی ایشان مبنی بر اینکه "خاطرات" از خود ایشان است و کسی هم القاء نکرده است، مجددا جهت رفع جوسازی های پردامنه اخیر این شبهه را مطرح و از ایشان بدون پروا استفسار نماید که این اقدام در نهایت و برخلاف منویات شان این خیر بزرگ را داشت که یکبار دیگر حضرت آیت الله منتظری در حیات خویش بر مطالب کتاب صحه بگذارند و بیش از پیش آن را تحکیم نمایند. آنچه در پی می‎آید متن کامل این پرسش و پاسخ است"

اطلاع: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید این اواخر شنیده شده برخی رسانه ها مطرح می‎کنند که خاطراتی که از شما منتشر شده از طرف شما نوشته نشده است بلکه برخی از افراد به اسم شما انجام داده اند.

ناوبری کتاب